poniedziałek, 24 grudnia 2018

Maluch Plus

Powrót na stronę WWW:
https://katowicedzis.pl/

Zainteresowane dofinansowaniem podmioty mogą składać oferty w czterech możliwych modułach. Pierwszy przeznaczony jest na tworzenie takich miejsc opieki przez samorządy. Można starać się o wpisanie do programu, o ile na terenie danej gminy nie funkcjonuje żaden gminny żłobek ani klub dziecięcy. Wtedy można liczyć na dofinansowanie do 80 proc. dla projektów o wartości do 3 mln zł. Musi być jednak spełniony jeszcze jeden warunek: dofinansowanie nie może dotyczyć więcej niż 20 proc. dzieci w wieku 1-2 lata. W przypadku, kiedy w danej gminie funkcjonuje już żłobek lub klub dziecięcy – koszt projektu nie może przekroczyć 5 mln zł.

Drugi możliwy moduł dotyczy dofinansowania z udziałem środków z poprzednich edycji programu Maluch+. Tutaj jest też mowa o miejscach dla dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki.

Trzeci i czwarty moduł przeznaczony jest dla innych podmiotów niż samorządy terytorialne (w tym też uczelnie). W pierwszym przypadku (moduł 3) kwota dofinansowania utworzenia jednego miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

W module 4 zaś chodzi o utworzenie miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. Kwoty dofinansowania mają być znane na etapie rozstrzygnięcia tej edycji programu Maluch+.

Budżet tego rządowego programu to aż 450 mln zł, które w pierwszej kolejności będą przeznaczone dla samorządów terytorialnych (moduł 1 i 2).
Warto pamiętać, że katalog podmiotów mogących zakładać żłobki czy kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów rozszerzono m.in. o samorząd wojewódzki.

Rządowa strona informacyjna programu Maluch+
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch


Powrót na stronę WWW:
https://katowicedzis.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny