poniedziałek, 11 listopada 2019

Teksty o sytuacji w Bytomiu. Zbiór.

Są wątpliwości co do wyboru na jedno z najważniejszych stanowisk w Bytomiu. Konkurs jednego kandydata.
https://katowicedzis.pl/2019/11/sa-watpliwosci-co-do-wyboru-na-jedno-z-najwazniejszych-stanowisk-w-bytomiu-konkurs-jednego-kandydata/

Zbadano, w których polskich miastach najlepiej się żyje ludziom młodym. Zaskakująca ocena Katowic, Tychów, Bytomia, Mysłowic i innych miast aglomeracji.
https://katowicedzis.pl/2019/11/zbadano-w-ktorych-polskich-miastach-najlepiej-sie-zyje-ludziom-mlodym-zaskakujaca-ocena-katowic-tychow-bytomia-myslowic-i-innych-miast-aglomeracji/

Odmawiamy publikacji sprostowań. Kto kogo chciał wprowadzić w błąd i czy miasto to może być hasiok?
https://katowicedzis.pl/2019/11/odmawiamy-publikacji-sprostowan-kto-kogo-chcial-wprowadzic-w-blad-i-czy-miasto-to-moze-byc-hasiok/

Azbest zwożony do parku Kachla? Ta możliwość wynika z dokumentów stworzonych przez urzędników miasta Bytomia.
https://katowicedzis.pl/2019/10/wielki-problem-z-publicznymi-oswiadczeniami-i-komunikatami-kierowanymi-do-bytomian/

Sensacyjne ustalenia dotyczące ogromnego pożaru w Bytomiu. Jako pierwsi ujawniamy potworne zaniedbanie.
https://katowicedzis.pl/2019/10/sensacyjne-ustalenia-dotyczace-ogromnego-pozaru-w-bytomiu-jako-pierwsi-ujawniamy-potworne-zaniedbanie/

Do prokuratury w Bytomiu trafiło doniesienie o popełnieniu przestępstw. Niestety nie złożył go obecny prezydent, choć należy to do jego ustawowych obowiązków. Prezydent Mariusz Wołosz uparcie się od tego obowiązku uchyla.
https://katowicedzis.pl/2019/10/arcywazne-wystapienie-wladz-bytomia-ostrzezenia-i-apel-do-mieszkancow-zbiegly-sie-z-doniesieniem-do-prokuratury-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstw/

Nowe wysypisko odpadów w Bytomiu. Pod oknami mieszkańców dużego osiedla.
https://katowicedzis.pl/2019/10/nowe-wysypisko-odpadow-w-bytomiu-pod-oknami-mieszkancow-duzego-osiedla/

Wysypisko odpadów niebezpiecznych pod oknami prezydenta Bytomia. A on jest przekonany, że tego wysypiska nie ma.
https://katowicedzis.pl/2019/10/wysypisko-odpadow-niebezpiecznych-pod-oknami-prezydenta-bytomia-a-on-jest-przekonany-ze-tego-wysypiska-nie-ma/

Prezydent Bytomia nie chce zawiadomić prokuratury i policji o przestępstwie. Uwaga! Bytomski magistrat stoi na stanowisku, że nie ma niczego złego w składowaniu niebezpiecznych odpadów w miejscu wypoczynku i rekreacji bytomian.
https://katowicedzis.pl/2019/10/prezydent-bytomia-nie-chce-zawiadomic-prokuratury-i-policji-o-przestepstwie-uwaga-bytomski-magistrat-stoi-na-stanowisku-ze-nie-ma-niczego-zlego-w-skladowaniu-niebezpiecznych-odpadow-w-miejscu-wypoc-2/

Nowe nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów w Bytomiu! Co bulwersuje - powstało przy współudziale służb miejskich. Co szokuje - niebezpieczne odpady trafiają do zabytkowego parku miejskiego, będącego chlubą bytomian.
https://katowicedzis.pl/2019/10/nowe-nielegalne-skladowisko-niebezpiecznych-odpadow-w-bytomiu-co-bulwersuje-powstalo-za-zgoda-sluzb-miejskich-co-szokuje-niebezpieczne-odpady-trafiaja-do-zabytkowego-parku-miejskiego-bedacego-c/

"Bytom staje się jednym wielkim hasiokiem". Poważne zarzuty wobec prezydenta i petycja, której władze miasta nie widzą.
https://katowicedzis.pl/2019/09/bytom-staje-sie-jednym-wielkim-hasiokiem-powazne-zarzuty-wobec-prezydenta-i-petycja-ktorej-wladze-miasta-nie-widza/

wtorek, 5 listopada 2019

Manifest Piotra Szczęsnego

1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władzę wolności obywatelskich.
2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.
3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji RP. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji – najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.
4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.
5. Protestuje przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.
6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).
7. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu „religii smoleńskiej” i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się „miesięcznice smoleńskie” i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przed władze do debaty publicznej.
8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.
9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak np. Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.
10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.
11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych.
12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite), Trójki – radia, którego słucham od czasów młodości.
13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.
14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty.
15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.
Protestów pod adresem obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych, które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa.
Nie kieruję żadnych wezwań pod adresem obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało.
Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie, podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich wzywało już te władze do różnych działań i niezmiennie te apele były ignorowane, a wzywający obrzucani błotem. Najpewniej i ja za to, co zrobiłem też takim błotem zostanę obrzucony. Ale przynajmniej będę w dobrym towarzystwie.
Natomiast chciałbym żeby Prezes PiS oraz cała PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża i że mają moją krew na swoich rękach.
Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych którzy decydują o tym kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję.
I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności (jak choćby ostatnio) – za kilka dni, czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo. I nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego, co już raz zdobyli.
Wprawdzie to już dość wyświechtane powiedzenie, ale bardzo tutaj pasuje: Jeśli nie my, to kto? Kto jak nie my, obywatele ma zrobić porządek w naszym kraju? Jeśli nie teraz, to kiedy?
Każda chwila zwłoki powoduje, że sytuacja w kraju staje się coraz trudniejsza i coraz trudniej będzie wszystko naprawić.
Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS – nawet jeśli podobają się wam postulaty PiS-u, to weźcie pod uwagę. że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysły w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie.
Tych, którzy nie popierają PiS, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje, wzywam do działania – nie wystarczy czekać na to co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. A form możliwości jest naprawdę dużo.
Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PiS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to żeby toczyć z nimi wojnę (tego właśnie by chciał PiS) ani „nawrócić ich” (bo to naiwne), ale o to, aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii.
Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności.
A ja wolność kocham ponad wszystko. Dlatego postanowiłem dokonać samospalenia i mam nadzieję, że moja śmierć wstrząśnie sumieniami wielu osób, że społeczeństwo się obudzi i że nie będziecie czekać, aż wszystko zrobią za was politycy – bo nic nie zrobią!
Obudźcie się! Jeszcze nie jest za późno!

niedziela, 3 listopada 2019

Zabrze 0001

2019-11-06
08:00-16:00
planowane
Zabrze: ks. Jakuba Mańdy, Mańdy 26.

2019-11-06
09:00-13:00
planowane
Zabrze: Lazara, Tomeczka, Cmentarna.

Tychy 0001

2019-11-04
08:00-14:00
planowane
Tychy: Tołstoja od 9 do 15, 50, 60, 62, 66, 68; Sikorskiego 9, 11; Tischnera 50; Turkusowa od 21 do 27.

2019-11-05
08:00-14:00
planowane
Tychy: Edukacji 2, 4, garaże.

2019-11-05
08:00-15:00
planowane
Tychy: Grota Roweckiego 2, 2a, 2b.

2019-11-06
07:00-15:00
planowane
Tychy: Leszczynowa, nr 31 i 37.

2019-11-06
08:00-15:00
planowane
Tychy: Myjnia samochodowa przy ulicy Grota Roweckiego obok nr 4.

2019-11-06
08:30-15:00
planowane
Tychy: Malinowa na odcinku od 30a do Jeżynowa 81 ; Mostowa.

2019-11-07
07:00-15:00
planowane
Tychy: Piaskowa, 37 do 130.

Tarnowskie Góry 0001

2019-11-04
08:00-16:00
planowane
Tarnowskie Góry: Srebrna, 39 - 47.

2019-11-07
09:00-16:30
planowane
Tarnowskie Góry: Powstańców Warszawskich od 85 do 113 , od 84 do 114,Polarna od 1 do 21 ,od 2 do 14, Tołstoja od 14 do 62 ,od 19 do 109 , Dzierżonia, Szymanowskiego 60.

2019-11-08
09:00-16:00
planowane
Tarnowskie Góry: Sadowa, Żeromskiego od 131 do 145, od 146 do 156.

2019-11-08
09:00-15:00
planowane
Tarnowskie Góry: Polarna.

Świętochłowice 0001

2019-11-07
08:00-14:00
planowane
Świętochłowice: Juliana Zubrzyckiego, nr 19, 21, 23, 25, 27.

Sosnowiec 0001

2019-11-04
08:00-14:00
planowane
Sosnowiec ul. Warneńczyka 24

2019-11-04
08:00-14:00
planowane
Sosnowiec ul. Zaruskiego nr 1, 5, 7, 9, PHU Banasik sp.j,, Zaruskiego POD Staszic Działki, TP COSR UM Środula

2019-11-05
08:00-14:00
planowane
Sosnowiec ul. Kilińskiego Jana odbiorcy zasilani z ZK 2197

2019-11-06
08:00-12:00
planowane
Sosnowiec Dańdówka ul. Kalinowa nr. 4, 6, 8, 10, Pawilon Handlowy, Sklepy, SWC PEC, Jodłowa nr. 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 9, 9A, 9B, Apteka, Przedszkole ul. Wojska Polskiego 199, Hotel Margo ul. Wrzosowa nr. 1, 3

2019-11-06
08:00-15:00
planowane
Sosnowiec ul. Biała Przemsza nr 13 ABC

2019-11-08
08:00-15:00
planowane
Sosnowiec ul. Wagowa nr 64 66, 68, 70, 106, 108, 110

Siemianowice Śląskie 0001

2019-11-06
07:00-10:00
planowane
Siemianowice Śląskie: Sowia, nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, Pawia nr 1, 2, 3, 4, 5, Jastrzębia nr 1a, 3, 4, 6, 8, 10, Gołębia nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sikorek nr 3, 4, 5, 6, 7, Krucza - nowe budynki.

Ruda Śląska 0001

2019-11-04
08:00-16:00
planowane
Ruda Śląska: Jana Pawła II, Niedurnego 51 i 53.

2019-11-05
08:00-15:00
planowane
Ruda Śląska: 1 Maja 166, Wyzwolenia od 113 do 217 i od 118 do 202, Nowoka, Jeżynowa, Staffa, Szyb Andrzeja od 2 do 4.

2019-11-08
11:00-14:00
planowane
Ruda Śląska: Józefa Piłsudskiego, cmentarz, Katowice: Panewnicka, od 354 do 372 nr parzyste i od 433 do 463 nr nieparzyste, plac budowy, Koszykowa od 2 do 18a nr parzyste, parking, Owsiana od 1 do 27 nr nieparzyste, i od 2 do 38 nr patrzyste, Kuźnicka od 1 do 57 nr nieparzyste, i od 2 do 42 nr parzyste, Śmiłowicka, cała, Koszykowa - cała, Łąkowa nr 1,2,3, i od 2 do 28 nr parzyste.

Piekary Śląskie 0001

2019-11-04
09:00-16:00
planowane
Piekary Śląskie: Krupy 1, 3, 5, 7 A, Wyspiańskiego od 8 do 48, Nankiera 105A, 107A, B, 109 A, B, 113 A, 119 A, 131, 139, 143, 145, 149, 153, 157,177, 187, 197, od 182 do 190.

Mysłowice 0001

2019-11-04
08:00-17:00
planowane
Mysłowice ul. Kosztowska (boczna obok Nr264) - Zejście kabla do złącza kablowe Nr ZK-BDJ/25/8167 ul. Kosztowska, złącza kablowe 1kV ul. Kosztowska ZK-BDJ124952, ZK-BDJ/25/8167 ul. Kosztowska Nr 260A, Nr 264, Nr266

2019-11-04
08:00-14:00
planowane
Mysłowice ul. Gojawiczyńskiej od Nr 9 do Nr 21

2019-11-05
08:00-15:00
planowane
Mysłowice ul. Orzeszkowa boczna między nr 5 a nr 11 posesja przy złączu kablowym 1kV ZK- Nr RD5/25/1024 (BDJ127996 ) posesja przy złączu kablowym 1kV ZK-Nr RD5/25/1332 (BDJ137130)

2019-11-05
08:30-17:00
planowane
Mysłowice. Teren Przemysłowy ul. Cmentarna Nr 11 złącza kablowe 1kV Nr ZK-BDJ158686 (BDJ/25/8001) dz Nr 311/42 ; Złącze kablowe 1kV ul. Cmentarna ZK-BDJ158380 (BDJ/25/8342) ; Złącze kablowe 1kV ul. Cmentarna ZK-Nr BDJ159230 (BDJ/25/8035) dz. Nr 213/42

2019-11-07
07:00-19:00
planowane
Mysłowice Osiedle Chopina II ZK2a-1P nr BDJ/25/8334 Ochrona, Budynki gospodarcze ZK BDJ/25/8329, BDJ/25/8328 oraz bloki ZK BDJ/25/8330,BDJ/25/8331, BDJ/25/8332, BDJ/25/8332- calość

Mikołów 0001

2019-11-04
11:00-14:00
planowane
Mikołów: Skalna od 1 do 21a, od 2 do 12; Gliwicka od 8 do 18 ; Stacja paliw ORLEN przy AUCHAN ; Narcyzów od 6 do 8.

2019-11-05
08:30-15:00
planowane
Mikołów: Kręta; Źródlana od 1 do 23, od 2 do 18; Botaniczna od 24 do 40; Grudniowa 36, 37, 38.

2019-11-06
08:30-15:00
planowane
Mikołów: Zawilców od 3 do 3b.

2019-11-06
08:30-10:30
planowane
Mikołów: Żwirki i Wigury 33.

2019-11-07
08:30-16:00
planowane
Mikołów: Przelotowa od 62 do 70.

Łaziska Górne 0001

2019-11-04
07:00-17:00
planowane
Łaziska Górne: Familijna, od nr 1 do 15; Orzeskiej 46,48; Waryńskiego od nr 1 do 9; Zawadzkiego od nr 1 do 10; Sawickiej od nr 1 do 10; Działkowców od nr 1 do 11; Miarki od nr 1 do 4.

Lędziny 0001

2019-11-05
07:30-17:00
planowane
Lędziny: Błych.

Knurów 0001

2019-11-05
08:00-15:00
planowane
Knurów: Zwycięstwa, 40.

Jaworzno 0001

2019-11-07
08:00-14:00
planowane
Jaworzno ul. Działkowa całość, ul. Podwale 159 A - C i garaże, ul. Lipowa od nr 1 do nr 8, ul. Cyprysowa od nr 5 do 13, ul. Grunwaldzka 165 sklep Netto, od nr 182 do nr 190,

2019-11-08
08:00-17:00
planowane
Jaworzno ul. Insurekcji Kościuszkowskiej od nr 1A do nr 51 sklep ERFARB, garaże, ul. Urzędnicza 4, ul. 1 Maja od nr 1 do nr 12A, ul. Rodziewiczówny od nr 2 do nr 27 ul. Kołłątaja od nr 1 do nr 19

Gliwice 0001

2019-11-07
08:00-16:00
planowane
Gliwice: Pliszki, 22, 22A.

Czeladź 0001

2019-11-04
08:00-12:00
planowane
Czeladź ul. TUWIMA od nr 1 do nr 13, od nr 16 do nr 22

2019-11-05
08:00-15:00
planowane
Czeladź ul. Reymonta od nr 57 b,c do nr 83, od nr 38 do nr 78, Strzelecka od nr 20 do nr 26, od nr 27 do nr 33, Chopina, Lotnicza oraz firmy

2019-11-07
08:00-16:00
planowane
Czeladź ul. Józefa Mazura odbiorca zasilany z ZK 4723

Chorzów 001

2019-11-05
07:00-15:00
planowane
Chorzów: Beskidzka, 15 - 19.

Bytom 0001

2019-11-05
08:30-13:00
planowane
Bytom: Cicha 38, 40, 42, OD 3 DO 13, Miodowa, Mikołaja.

2019-11-06
08:30-13:00
planowane
Bytom: Juliana Tuwima, 5A, 5D, 5E, 5F.

2019-11-07
08:30-13:00
planowane
Bytom: Chorzowska, 30 A, B, C, D, 32, 34, 53, 55, 57, 57 B, 59, 59 C.

2019-11-07
12:00-18:00
planowane
Bytom: Świętochłowicka, 10.

2019-11-08
08:30-13:00
planowane
Bytom: Arki Bożka 1, 2, 2A, 3, 15A, 25.

Bieruń 001

2019-11-04
08:00-09:00
planowane
Bieruń: Mielęckiego od 11 do 25, od 46 do 70; Nadbrzeżna od 1 do 22; Promienna.

Będzin 0001

2019-11-06
08:00-16:00
planowane
Będzin ul. Małobądzka - Cmentarz i kaplica

2019-11-08
08:00-16:00
planowane
Będzin ul. Kręta odbiorcy zasilany z ZK 5456

Codziennie ryzykują swym zdrowiem i życiem. Czasem dostaną napiwek. Rzadziej - takie wzruszające podziękowania. Czytaj: https://katowicedz...