wtorek, 9 października 2018

Reklama i protest


Katowice, 08.10.2018 r.
Szanowny  Pan Adam Uszpolewicz, Prezes Zarządu AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Szanowny Panie,

z dużym zaskoczeniem oraz wielkim oburzeniem zauważyłem Państwa „reklamę” na portalu społecznościowym Facebook, zawierającą tekst, cytuję: „wkrótce główną gwiazdą zarówno katowickiego Spodka, jak i całych Katowic będzie smog” (załącznik). To skandaliczne stwierdzenie  jest krzywdzące dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i jednocześnie naruszające wizerunek Miasta Katowice.

Katowice od lat walczą z nieprawdziwymi stereotypami dotyczącymi wizerunku miasta. W ostatnich latach, nakładem blisko trzech miliardów złotych, przebudowaliśmy strefę centralną miasta i wybudowaliśmy nową Strefę Kultury. W 2015 r. otrzymaliśmy tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Jesteśmy także trzecim najbardziej zielonym miastem w Polsce – lasy, parki, skwery i stawy zajmują ponad połowę powierzchni Katowic.

Podobnie jak inne miasta, które dziś tworzą Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię, wiemy jak dużym wyzwaniem jest dla nas wszystkich walka o czyste powietrze. W ostatnich latach zainwestowaliśmy setki milionów złotych, by walczyć z niską emisją m.in. poprzez wymianę starych kotłów węglowych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, zakup nowych autobusów, kontrole straży miejskiej i edukację. Mamy świadomość, że problemu nie można rozwiązać w przeciągu kilku lat – ale dzięki naszym działaniom powietrze w Katowicach ma dziś lepszą jakość niż dziesięć czy jeszcze pięć lat temu. W ostatnich miesiącach zajęliśmy bardzo wysokie miejsca w rankingach miast ekologicznych, które publikowały ogólnopolskie czasopisma i dzienniki. Nasze działania zostały także dostrzeżone w skali międzynarodowej - w grudniu tego roku to właśnie Katowice będą gospodarzem Szczytu Klimatycznego COP24.

W związku z powyższym informuję, że nie ma mojej zgody na uprawianie taniego PR kosztem Katowic. Nie ma także mojej zgody na przekazywanie kłamliwych informacji dotyczących naszego miasta.

Zwracam się o natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących Katowic, a także o wystosowanie oficjalnego komunikatu z przeprosinami i sprostowaniem nieprawdziwych informacji, które zostały podane – przy czym dystrybucja wskazanego komunikatu powinna być przeprowadzona tymi samymi kanałami i dla takich samych zasięgów, jak wspomniana powyżej „reklama”.


W przypadku niezastosowania się do tych kroków – jako Miasto Katowice - podejmiemy stosowne kroki prawne, aby zapewnić właściwą ochronę wizerunku naszego miasta i interes mieszkańców.

Jednocześnie uprzejmie zapraszam Pana Prezesa wraz z zespołem odpowiedzialnym za kreację „reklamową” do odwiedzenia Katowic, by na własne oczy mogli Państwo się przekonać, że Katowice mają wiele do zaoferowania – wbrew temu, co Państwo opublikowali.


Z poważaniem

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Codziennie ryzykują swym zdrowiem i życiem. Czasem dostaną napiwek. Rzadziej - takie wzruszające podziękowania. Czytaj: https://katowicedz...