wtorek, 16 października 2018

Pismo do UM

Mikołów 12 lutego 2018 
Do:  Sz. P. Ryza Piotr 
Kierownik referatu 
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) 
Referat kontroli projektów 
ul. Dąbrowskiego 23 / Poczta - ul. Ligonia 46 40-037 Katowice 
nr. pokoju: 1.45  
+48 (32) 77 40 145 , wew. 145 

Od: Michał Polok 
 ul. 
43-190 Mikołów 

E-mail: 
Dotyczy: przetargu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów – wymiana istniejących opraw energochłonnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED. Numer referencyjny: PN-30/2017” ogłoszonego przez Gminę Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak. Numer identyfikacyjny projektu: ID: 03BG/16. 
Szanowny Panie 
W stosunku do w/w przetargu przedstawiam poniżej listę zastrzeżeń. 
W stosunku do: 
a) Wnoszę o wdrożenie procedury kontroli realizacji w/w przetargu oraz przesłanie informacji pokontrolnej. Ponieważ niektóre zastrzeżenia - opisane poniżej - obejmują zakres szerszy, niż tylko kontrola realizacji w/w przetargu proszę – o ile jest to zasadne – o skierowanie ich do właściwych organów kontrolnych b) W szczególności wnoszę o sprawdzenie, na jakiej podstawie firma Pollight sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa wprowadziła do obrotu: - oprawy uliczne LediTech zamontowane na ulicach w ramach w/w przetargu wsparte kartami katalogowymi firmy es-system ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków - oprawy parkowe Kula 400 LED 20W produkcji firmy Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy - system sterowania PICOIDES.IO produkcji SEL-TELEKOM S.A. ul. Mory 8, 01-330 Warszawa 
Proszę również o sprawdzenie w/w dostawców czyli firmy LediTech członka grupy El-Mor Group, firmy Rosa oraz SEL-TELEKOM pod kątem legalności wprowadzania produktów do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesłanie wniosków z kontroli c) W szczególności wnoszę o sprawdzenie na jakiej podstawie firma  Pollight sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa dokonała adaptacji opraw wyprodukowanych do współpracy z lampami sodowymi na współpracę z lampami LED, (w stosunki do części z nich dokonana została również zmiana trzonka źródła światła z E40 na E27) oraz przesłanie wniosków z kontroli d) W szczególności wnoszę o sprawdzenie, czy zainstalowany w ramach w/w przetargu system sterowania oświetleniem pracuje w zakresie częstotliwości 868MHz (częstotliwość otwarta) czy też 915 MHz (częstotliwość zastrzeżona dla telefonii komórkowej). Karta systemu opisuje możliwość zmiany częstotliwości z poziomu oprogramowania systemu, nie dołączono deklaracji CE, system nie działa – więc jeżeli deklaracja CE nie jest potwierdzona badaniami w akredytowanym laboratorium istnieje podejrzenie, że system nie spełnia wymagań odpowiednich do stosowania takich urządzeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o przesłanie wniosków z kontroli e) Firma Pollight sp. z o.o. ul. Tamka 16 lok 6/7 00-349 Warszawa uczestniczy w szeregu przetargów publicznych oferując rażąco niską cenę – w załączeniu zestawienie ofert z w/w przetargu oraz przykładowo dokumenty z przetargu „Montaż/Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec” (znak sprawy: WZP.271.1.6.2017). O ile potwierdzą się podane poniżej moje zastrzeżenia firma Pollight sp. o.o. oprócz rażąco niskiej ceny przedstawia również swoje oferty nierzetelnie. Proszę o sprawdzenie, czy firma Pollight sp. z o.o. ograniczając konkurencje prowadzi swoje działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób zgodny z prawem. 
Jeżeli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienie oraz inne informacje – jestem do dyspozycji 
Lista zastrzeżeń 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny