poniedziałek, 22 października 2018

Lokal na kulturę

Lokal na kulturę w Katowicach – czekamy na ciekawe inicjatywy kulturalne
To już XI edycja konkursu „Lokal na kulturę”. Jest on adresowany do osób, które mają ciekawe pomysły na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej bądź twórczej. Jego celem jest ułatwienie startu społecznym inicjatywom kulturalnym. Wsparcie magistratu polega na udostępnieniu lokali po preferencyjnych stawkach czynszu.
- Program „Lokal na Kulturę” powstał, by wspomagać organizacje prowadzące działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą. Jak to działa? Wystarczy ciekawy i twórczy pomysł na inicjatywę związaną z szeroko pojętą kulturą, a urząd udostępnia na wynajem wybrane lokale w atrakcyjnych cenach za metr kwadratowy – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.
W dziesięciu edycjach wystawiono do  konkursu 70 wolnych lokali użytkowych, zawarto umowy na 31 lokali, aktualnie w użytkowaniu pozostaje 19 lokali przy ulicach: Chopina 8, Czecha 1a, Iłłakowiczówny 9,  Kilińskiego 22, Kochanowskiego 14, Kopernika 11, Kordeckiego 2, Kościuszki 5, Kościuszki 39, Kozielskiej 4, Krzywej 4, Mikołowskiej 13, Mikołowskiej  20-20a, Misjonarzy Oblatów 4-6, Ondraszka 17, Sienkiewicza 21, Sienkiewicza 36, Warszawskiej 25a (wejście od ul. Starowiejskiej), Warszawskiej 67 w Katowicach.
Dzięki programowi powstało m.in. Home of art przy ul. Mikołowskiej, ODEON Koszutka przy ul. Iłłakowiczówny oraz szereg miejsc spotkań i warsztatów służących aktywizacji lokalnych społeczności.
W obecnej, jedenastej edycji do konkursu "Lokal na kulturę" wystawionych zostało pięć lokali:
- przy ulAndrzeja 1 (parter-front), powierzchnia 24,35 m2, stawka za metr 6,53 zł,
- przy ul. Kochanowskiego 11 (parter-front), powierzchnia 34 m2, stawka za metr 3,64 zł,
- przy ul. Koszalińskiej 18 (parter-front), powierzchnia 105,14 m2, stawka za metr 6,52 zł,
- przy ul. Przedwiośnie 4a (parter-front), powierzchnia 88,67 m2, stawka za metr 3,13 zł,
- przy ul. Wiosny Ludów 39 (budynek wolnostojący), powierzchnia 361,63 m2m stawka za metr 2,02 zł.
Do lokalu przy ul. Koszalińskiej 18  przynależy piwnica (o powierzchni 14,96 m2)), za którą opłata jest stała i wynosi co miesiąc 2,00 zł/m2 netto + VAT. Lokale użytkowe ujęte w wykazie wymagają przeprowadzenia w nich prac remontowych i adaptacyjnych. W przypadku planowanej do uruchomienia działalności w lokalu, powodującej konieczność zmiany warunków m.in. bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń, najemca  będzie zobowiązany do dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice.
Do konkursów na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę”  przeznacza się lokale użytkowe stanowiące własność miasta Katowice, zarządzane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, dla których nie ustalono najemcy w wyniku dwukrotnego wystawienia do przetargu. Stawki czynszu dla lokali wynajmowanych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej ustala się  w wysokości zwykłych kosztów utrzymania (koszt 1 m2 nieruchomości, w której lokal jest położony), podwyższonych o 20%. Najemcy w okresie adaptacji lokali opłacają czynsz w wysokości 1 zł/m2 oraz opłaty niezależne od wynajmującego. W okresie obowiązywania umowy najemca lokalu zobowiązany jest do przygotowania - raz na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu informacji z prowadzonej działalności.
Zainteresowane osoby mogą składać oferty do 13 listopada br.
Lista lokali w ramach programu jest dostępna na stronie www.lokalnakulture.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny