sobota, 29 września 2018

Marcin Krupa. Program wyborczy

Informacja prasowa
27.09. 2018 z briefingu prezydenta Marcina Krupy w zakresie przedstawienia szczegółów programu wyborczego.

Konferencja odbyła się przy ul 3go Maja 11 w siedzibie jednego z offowych teatrów – tj. „Teatru bez sceny”. – To miejsce wzbogaca ofertę kulturalną Katowic, a z drugiej strony jest także bliskie katowickim seniorom, bo  odbywa się tu wiele dedykowanych im wydarzeń i wydawana jest także tutaj karta seniora. To dobre miejsce na przedstawienie elementów programu społecznego, senioralnego oraz kulturalnego – mówi prezydent Marcin Krupa.

W ramach programu kulturalnego jednym z postulatów prezydenta jest utworzenie Muzeum Kukuczki. – Śląsk to miejsce, z którego wywodzi się wiele czołowych postaci światowego himalaizmu. A z Katowicami przez całe życie był związany Jerzy Kukuczka. Dlatego też nowe muzeum powstanie w pobliżu Bazyliki w Bogucicach.

Muzeum ma pełnić dwie funkcje. Z jednej strony będzie to nowoczesna, multimedialna wystawa historyczna, która będzie upamiętniać postać Jerzego Kukuczki, a także odzwierciedlała warunki panujące w wysokich górach. Z drugiej strony placówka ta będzie także pełnić funkcje rekreacyjno – sportowo – edukacyjne. Według zapowiedzi prezydenta Muzeum ma być miejscem spotkań i szkoleń i zarażania pasją do gór. Dodatkową atrakcją będzie górski escape room.

Kolejnym punktem programu prezydenta jest utworzenie Centrum Edukacji Muzycznej im. Wojciecha Kilara, przy ul. Kościuszki. - Katowice są Kreatywnym Miastem UNESCO w dziedzinie Muzyki. Nasze festiwale i inne wydarzenia muzyczne cieszą się już światową renomą. Centrum Edukacji Muzycznej im. Wojciecha Kilara ma być miejscem spotkań z muzyką – jej historią, postaciami, ale też muzyką na żywo. W Centrum odbywać się będą warsztaty, zajęcia edukacyjne i mini koncerty. Centrum obejmować będzie nie tylko budynek, w którym Wojciech Kilar żył i komponował, ale także salę koncertową o powierzchni około  200 m2, która będzie zbudowana pod ogrodem. Ważnym elementem uzupełniającym projekt będzie utworzenie tymczasowych instalacji muzycznych w Parku Kościuszki, które utworzą szlak Kilara.

NOWE DOMY KULTURY I TEATROGRANTY

Podczas spotkań z mieszkańcami Os. Witosa oraz Os. Paderewskiego bardzo często zgłaszanym postulatem było utworzenie nowych domów kultury. Dlatego powstaną 2 nowe domy kultury. Na osiedlu Paderewskiego nowy dom kultury powstanie w części budynku po Gimnazjum nr 5. Kolejny powstanie na os. Witosa. Dodatkowo powstanie nowa siedziba Miejskiego Domu Kultury na Ligocie, która zostanie funkcjonalnie połączona z VII Liceum Ogólnokształcącym – podkreślał prezydent Marcin Krupa.

Kolejnym postulatem prezydenta Marcina Krupy z zakresu kultury jest ustanowienie teatrograntu, który ma zapewnić dobre funkcjonowanie teatrom offowym, które powinny móc stabilnie się rozwijać. Roczna pula teatrograntów wyniesie 250 tys. zł.

POLITYKA SENIORALNA

Dom z mieszkaniami dla seniorów powstanie na końcu ul. Mariackiej, w kamienicach nr 30, 32 i 34. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w 2020 roku. Łącznie na powierzchni ok. 2100 m2 powstanie około 50 lokali. Kwota inwestycji szacowana jest na ok. 22 mln zł.  Projekt ten wpisuje się mocno w rewitalizację Śródmieścia, gdyż dziś budynki te są pustostanami i wymagają zagospodarowania.

Prezydent Marcin Krupa zapowiedział też powołanie w Katowicach instytucji „Złotej Rączki”. – Ten pomysł jest adresowany dla osób powyżej 65 roku życia, które będą mogły trzy razy w roku zwrócić się o pomoc przy prostych naprawach wodno-kanalizacyjnych, stolarskich i awariach ślusarskich.

Prezydent zapowiedział także rozszerzenie formuły Sportowego Uniwersytetu III Wieku. Obecnie w Katowicach trwa pilotażowy program, które bije rekordy popularności wśród seniorów ponad 400 zapisanych i ponad 1000 osobo-zajęć w tygodniu. Wskazując jak duże jest zapotrzebowanie na aktywności sportowe wśród najstarszych mieszkańców Katowic.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Prezydent Marcin Krupa podkreślił, że zrealizował w 100% zapowiedzi z kampanii wyborczej sprzed czterech lat w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Okazało się, że COP stał się dla katowickich NGO miejscem spotkań i twórczej aktywności. 60 organizacji zarejestrowało tu swoją siedzibą, a ponad 136 organizacji skorzystało z infrastruktury COP.

Powstały COP jest tak popularny, że nie mieści już wszystkich chętnych. Dlatego przy ul. Młyńskiej 9 zostanie kosztem 15 mln zł wyremontowana cała kamienica, która zostanie przekazana na nową siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych. Do dyspozycji NGO’sów będzie ponad 800 m2 powierzchni. Obecna siedziba COP przy ul. Kopernika oczywiście nadal będzie pełnić swoje funkcje – zapowiada prezydent.

Drugim bardzo ważnym i oczekiwanym przez katowickie organizacje programem będzie ogłoszenie konkursu na wkład własny do projektów. Wiele lokalnych stowarzyszeń i fundacji mogłoby pozyskiwać bardzo duże środki na działania społeczne, ale nie robi tego, bo nie stać ich na wkład własny. Chcemy  im pomóc w pozyskiwaniu środków na projekty realizowane właśnie w Katowicach. W 2019 roku zrealizujemy konkurs na wkład własny z pulą środków w wysokości 500 000 zł.

PREFERENCJE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC

Wprowadzenie Kart Mieszkańca to jeden z ważniejszych postulatów, którego celem jest wprowadzenie preferencji dla osób, które w Katowicach nie tylko mieszkają, ale także są zameldowane – czyli odprowadzają u nas podatki. Karta Mieszkańca ma pokazać, że opłaca się mieszkań w Katowicach.

Karta Mieszkańca pozwoli katowiczanom płacić mniej za parkingi. – W przyszłym roku wdrożymy nową politykę parkingową w Katowicach. Katowiczanie zapłacą mniej – a z drugiej strony poprzez cennik będziemy zachęcać gości spoza Katowic, by przyjeżdżając do naszego miasta wybierali również komunikację publiczną. Dla posiadaczy Karty Mieszkańca będą także tańsze baseny – cena normalnego biletu wyniesie 8 zł, a ulgowego 4 zł. Osoby bez karty mieszkańca zapłacą odpowiednio – 16 zł i 8 zł. Posiadacze karty będą też korzystali z tańszej, a także bezpłatnej oferty kulturalnej jaką proponują miejskie instytucje. „Do udziału w projekcie Karty Mieszkańca zaprosimy także lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników wzorem karty dużej rodziny” – zapowiedział prezydent Marcin Krupa. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

przekierowanie na domeny

Z katowicedzis na domeny